Dzierżoniów – Rychbach – Reichenbach im Eulengebirge

Dzierżoniów – Rychbach – Reichenbach im Eulengebirge

——————————————

4.l.Dzierżoniów – Rychbach – Reichenbach im Eulengebirge

Miasto i gmina w województwie dolnośląskim siedziba powiatu.

Dzierżoniów.Rychbach.Reichenbach.im.Eulengebirge

Reichenbach im Eulengebirge

——————————————-

XII w. – legendarne początki miasta.

1159 – legendarna data wybudowania kościoła św. Jerzego przez

księcia Bolesława Kędzierzawego.

F.B. Werner

13 lutego 1258 – pierwsza pisemna wzmianka o Reichenbach i

kościele św. Jerzego.

XII w. – legendarne początki miasta.

1159 – legendarna data wybudowania kościoła św. Jerzego przez

księcia Bolesława Kędzierzawego.

Reichenbach

13 lutego 1258 – pierwsza pisemna wzmianka o Reichenbach i

kościele św. Jerzego.

pocz. XIV w. – budowa kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP

przez zakon augustianów-eremitów.

Apteka.Hirsch.Apotheke.Ul.Szkolna

1337 – uniezależnienie się od księcia świdnicko-jaworskiego.

1338 – przekazanie przez księcia Bolka II kościoła św.

Jerzego zakonowi rycerskiemu joannitów.

1392 – miasto przeszło wraz z księstwem jaworsko-świdnickim -

do Korony Czeskiej.

Reinchenbach_i_Schles_Alter_Hof_in_der_Klosterstrasse

XVI w. – rozwój miasta jako ośrodka tkactwa.

1526 – przejście pod zwierzchnictwo Habsburgów.

1618-1648 (wojna trzydziestoletnia) – pożary, wyludnienie i upadek miasta.

1742 – przejście pod panowanie Prus.

1780-1784 – wyburzenie starych domów i budowa w ich miejscu

jednopiętrowych domów kalenicowych.

Dzierżoniów

1790 – spotkanie dyplomatów Prus, Szwecji, Anglii i Rzeczypospolitej,

którego rezultatem było przymierze polsko-pruskie.

1795-1798 – budowa kościoła NMP Matki Kościoła.

1805 – założenie ewangelickiego cmentarza z kaplicą grobową Sadebecków.

1813 – zawarcie tajnych układów, które zapoczątkowały powstanie

VI koalicji antynapoleońskiej; spotkanie króla pruskiego-

Fryderyka Wilhelma III oraz cara Aleksandra I

Dzierżoniów.Reinchenbach.Hotel.Kaiserhof

1815–1820 – stolica pruskiej rejencji dzierżoniowskiej.

1815 – powstanie w Dzierżoniowie loży masońskiej „Aurora zur ehernen Kette”

1871 – Prusy stają się częścią zjednoczonych Niemiec.

Kaplica - grobowiec rodziny Sadebecków

1872-1875 – gruntowna przebudowa siedziby władz miejskich (ratusza).

1945 8 maja – zajęcie miasta przez wojska radzieckie.

przejęcie miejscowości przez administrację polską, rozpoczęcie

wysiedlania dotychczasowych mieszkańców do Niemiec; specyfiką miasta

był silny napływ osadników pochodzenia żydowskiego, wskutek czego stało

się ono wówczas jednym z 6 największych skupisk ludności -

żydowskiej w Polsce.

Miodowa

Uruchomienie Państwowej Fabryki Odbiorników Radiowych,

 późniejszych Zakładów Radiowych DIORA.

———————————————————————————-

Synagoga została zbudowana w 1875 roku.

 W 1937 roku władze hitlerowskie zabroniły użytkowania

synagogi przez gminę żydowską.

W drodze licytacji została nabyta przez miejscowego ogrodnika.

Po zakończeniu II wojny światowej, w czerwcu 1945 roku synagoga

 została nieodpłatnie przekazana  Wojewódzkiemu Komitetowi Żydów.

synagoga.w.dzierzoniowie

1948 – Dzierżoniów liczy ok. 24 000 mieszkańców, w tym ok. 26% Żydów.

lata 50. – emigracja ludności pochodzenia żydowskiego za granicę.

lata 60. – wyburzenie 13 zabytkowych kamienic, tworzących

północną pierzeję rynku.

———————————————————————————-

1946 – zmiana nazwy miasta z Rychbach na Dzierżoniów

na cześć ks. Jana Dzierżona, sławnego pszczelarza.

Jan.Dzierzon.foto

Jan Dzierżoń ( Johann Dzierzon), ur. 16 stycznia 1811 w Łowkowicach,

zm. 26 października 1906 tamże) – śląski ksiądz, pszczelarz i uczony.

Nazywany jest „ojcem współczesnego pszczelarstwa”.

—————

strzalka    Śląsk, Schlesien, Slezsko, Silesia

PAŁACE - DWORY - ZAMKI - WIEŻE RYCERSKIE - KOŚCIOŁY - PARKI - POMNIKI - DOMY PRZYSŁUPOWE - CMENTARZE - KAMIENICE - TURYSTYKA - NOCLEGI - WYDARZENIA

Użyte na stronie www. chwila.com „znaki towarowe” należą do ich producentów i zostały wykorzystane wyłącznie w celu identyfikacji produktu.

"całe nasze tworzenie i odtwarzanie jest zdeterminowane przez z góry powzięte idee, zakorzenione w naszych czasach" - Henry Clément van de Velde

Lubań Śląski - Nowoszyce (Bierna) - Dzierżoniów - Zgorzelec 17.10.2003 - 2016 r. Zbigniew Białek

TWOJA PASJA. TYLKO TO SIĘ LICZY. - HOSTINGS.PL

stat4u