Łagów – Leopoldshain

 Łagów – w 1305 r. wymienia się ją  pod nazwą Lutolfelshain,później zaś miejscowość zapisywano

 dość dowolnie: Lewtelhayn, Lutoldisheyn , Leutoldshain. Przed 1945 r. obowiązywała forma

 Leopoldshain, a zaraz po II wojnie światowej Leopoldów.

Lagow.Leopoldshain

Kościół zbudowano przed 1346 rokiem a gruntownie odnowiono w 1880.

Nalezy do najprostszych założeń jednonawowych kościółków i posiada wydzielone prezbiterium,

zamknięte półkolistą absydą. Prezbiterium i nawę nakrywają sklepienia sieciowe z XVI wieku

Leopoldshain

Leopoldshain.foto

palac.lagow

strona w budowie

PAŁACE - DWORY - ZAMKI - WIEŻE RYCERSKIE - KOŚCIOŁY - PARKI - POMNIKI - DOMY PRZYSŁUPOWE - CMENTARZE - KAMIENICE - TURYSTYKA - NOCLEGI - WYDARZENIA

Użyte na stronie www. chwila.com „znaki towarowe” należą do ich producentów i zostały wykorzystane wyłącznie w celu identyfikacji produktu.

"całe nasze tworzenie i odtwarzanie jest zdeterminowane przez z góry powzięte idee, zakorzenione w naszych czasach" - Henry Clément van de Velde

Lubań Śląski - Nowoszyce (Bierna) - Dzierżoniów - Zgorzelec 17.10.2003 - 2016 r. Zbigniew Białek

TWOJA PASJA. TYLKO TO SIĘ LICZY. - HOSTINGS.PL

stat4u